Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định lệ phí trước bạ mới năm 2017

Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định lệ phí trước bạ mới năm 2017
Ngày 10/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định mới về lệ phí trước bạ của các loại tài sản áp dụng từ năm 2017.

Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

Theo đó, căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính (giá trị tài sản) lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%), sau đây là bảng tóm tắt khung lệ phí trước bạ của Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

Loại tài sản
Mức thu
(%)
Mức điều chỉnh
 Nhà, đất
0,5

Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao
2

Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay
1

 Xe máy
2
+5% các thành phố trực thuộc trung ương
+1% nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi
Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự
2
Trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống
Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu
10
+ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được điều chỉnh tăng nhưng không quá 15%
+ Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc
Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy
Tương ứng loại tài sản
Tương ứng của từng loại tài sản


Liên quan đến hoạt động thuê tài chính, Nghị định 140/2016/NĐ-CP miễn lệ phí trước bạ cho các trường hợp sau:

- Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn lệ phí trước bạ.

- Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ.
...

Nghị định 140/2016/NĐ-CP có hiệu lức thi hành kể từ ngày 01/01/2017, đồng thời thay thế Nghị định số 45/2011/NĐ-CP, Nghị định số 23/2013/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành trước đó.

Xem toàn văn Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

Cập nhật:

Liên quan đến thời hạn nộp lệ phí trước bạ, Chính phủ đã ban hành Công văn 114/CP-KTTH đã điều chỉnh Điểm 4b Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về thời nạn nộp lệ phí trước bạ như sau:

Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.

Xem chi tiết tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »