Từ 01/01/2017, lệ phí cấp phép VPĐD của tổ chức nước ngoài là 3 triệu đồng

Từ 01/01/2017, lệ phí cấp phép VPĐD của tổ chức nước ngoài là 3 triệu đồng
Ngày 26/09/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập VPĐD của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

+ 3 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp mới;

+ 1,5 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn.

Lưu ý:

Mức thu lê phí trên không áp dụng đối với VPĐD tại Việt Nam của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác.

Thông tư số 143/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, đồng thời thay thế Thông tư số 133/2012/TT-BTC và Thông tư số 187/2012/TT-BTC đã ban hành trước đó.

Download Thông tư số 143/2016/TT-BTC tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »