Hoa hồng môi giới bán hàng có được ghi nhận vào chi phí hợp lý?

Hoa hồng môi giới bán hàng có được ghi nhận vào chi phí hợp lý?
Việc doanh nghiệp trả tiền hoa hồng môi giới trong hoạt động kinh doanh rất thường xảy ra nhưng không phải khoản hoa hồng môi giới nào cũng được công nhận là chi phí hợp lý.

Hoa hồng môi giới là gì?


Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 tại Điều 150 có quy định : 

"Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới"

Như vậy, hoa hồng môi giới là khoản tiền doanh nghiệp trả cho người làm môi giới cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp bán được hàng, hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn.

Lưu ý: Hoa hồng môi giới khác với hoa hồng trả cho người làm đại lý, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá có lẻ chúng ta sẽ bàn trong một dịp khác.


Điều kiện để ghi nhận hoa hồng môi giới vào chi phí được trừ khi tính thuế:


+ Trường hợp cá nhân không kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật và có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, khoản chi phí hoa hồng môi giới bán hàng phải đáp ứng đầy đủ các chứng từ sau: 

- Hợp đồng môi giới giữa Công ty và các cá nhân,

- Hóa đơn, chứng từ theo quy định (mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế, cá nhân tự nộp thuế GTGT và thuế TNCN),

- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi phí hoa hồng từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Trường hợp cá nhân không kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật và có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, khoản chi phí hoa hồng môi giới phải đáp ứng đầy đủ các chứng từ sau: 

- Hợp đồng môi giới giữa Công ty và các cá nhân,

- Chứng từ chi tiền (không nhất thiết chuyển khoản),

- Khấu trừ thuế TNCN 10% với mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên khi trả thu nhập cho cá nhân (doanh nghiệp kê khai và nộp thuế theo quy định).

- Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

+ Trường hợp là tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp), khoản chi phí hoa hồng môi giới bán hàng phải đáp ứng đầy đủ các chứng từ sau: 

Hợp đồng môi giới giữa hai bên,

- Hóa đơn của bên nhận hoa hồng theo quy định,

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi phí hoa hồng từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Các căn cứ pháp lý:

- Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sừa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư so 151/2014/TT-BTC),

- Khoản 25, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC,

- Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

- Điều 2, 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »