Các khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động bị khống chế 1 tháng lương

Các khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động bị khống chế 1 tháng lương
Theo quy định của Luật thuế hiện hành, thì không phải tất cả các khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động đều được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/77-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC), tại khoản 2.30 quy định như sau:

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

- Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

- Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; 

- Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; 

- Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

- Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; 

- Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động)

- Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Điều kiện để được đưa vào chi phí hợp lý:  Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng; hoặc bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm nếu doanh nghiệp hoạt động chưa tới 12 tháng.

- Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Lưu ý:

- Các khoản chi mang tính phúc lợi như trên nên ghi rõ trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp ... để dễ dàng được hợp thức hóa, nhằm củng cố tính pháp lý khi quyết toán thuế.

- Các khoản chi mang tính phúc lợi trên nếu chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản chi này bị tính thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ), nếu khoản chi này ghi chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

- Các khoản chi trực tiếp mang tính phúc lợi nêu trên không thuộc khoản phụ cấp, tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (được quy định theo khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

- Khoản chi nghỉ mát gián tiếp cho người lao động, tức doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên đi du lịch, nghỉ mát hàng năm sẽ không bị khống chế bởi 01 tháng lương bình quân như trên. Chi phí này hợp lệ khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »