Chậm đăng ký thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh bị phạt đến 15 triệu đồng

Chậm đăng ký thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh bị phạt đến 15 triệu đồng
Ngày 01/06/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định cụ thể các mức xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài, quản lý đấu thầu ... và các biên pháp khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định mức phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, quy định mức phạt đối với doanh nghiệp chậm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Phạt tiền từ 1.000.000 - 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

Mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cũng áp dụng cho các vi phạm: Kinh doanh ở địa Điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

- Phạt tiền từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng cũng áp dụng cho các hành vi: Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam; Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và Điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền.

Ngoài ra, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế; Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.
...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2016 và thay thế Nghị định số155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.

Download Nghị định 50/2016/NĐ-CP tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »