Quy trình, hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Quy trình, hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức áp dụng từ năm 2016
Ngày 29/01/2016, Bảo hiểrm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 353/BHXH-CĐBHXH về việc hướng dẫn hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức từ ngày 01/01/2016 thống nhất trên địa bàn TP.HCM.

Công văn này được ban hành dựa trên Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Ketoan.biz xin trích đăng công văn 353/BHXH-CĐBHXH của BHXH TP.HCM để các bạn tham khảo:


Download Công văn 353/BHXH-CĐBHXH tại đây.
 Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »