Quyết định 959/QĐ-BHXH- hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Quyết định 959/QĐ-BHXH- hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN  năm 2016
Ngày 09/09/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015, thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011, đồng thời bãi bỏ Điều 01 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT…

Một số quy định mới đáng chú ý của Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

Về đối tượng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 959/QĐ-BHXH tái khẳng định đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn; Người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức ... làm việc trong cơ quan nhà nước

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn quy định như năm 2015: Đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ, mức đóng hàng tháng BHXH là 26% (người lao động 8%, doanh nghiệp 18%), BHTN là 2% (người lao động chịu 1%), BHYT là 4,5% (người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đoáng 3%).

Tiền lương căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại các doanh nghiệp không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng, là mức lương tháng ghi trên HĐLĐ; từ 01/01/2016 mức lương làm căn cứ đóng bao gồm mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật; từ 01/01/2018 trở đi, mức lương làm căn cứ đóng bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến khi đăng ký BHXH, BHYT, BHTN hồ sơ gồm:

+ Đối với người lao động:

- Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

+ Đối với doanh nghiệp:

- Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

- Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

Đối với trường hợp điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTH hàng tháng, hồ sơ bao gồm:

+ Đối với người lao động:

- Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

+ Đối với doanh nghiệp:

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTH (Mẫu D02-TS).

- Bảng kê hồ sơ căn cứ hưởng quyền lọi BHYT cao hơn (Mục II, phụ lục 03).

- Tờ khai cung cấp và thay đỏi thông tin đơn vị BHXH, BHYT, BHTH theo mẫu TK3-TS (Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTH của đơn vị).

Ngoài ra, Quyết định 959/QĐ-BHXH cũng quy định việc đóng BHXH, BHTN, BHYT với người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì mức tiền lương để căn cứ đóng là theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất ...

Download Quyết định 959/QĐ-BHXH tại đây.
Ketoan.biz


Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »