Mức hưởng BHXH 1 lần với người lao động theo Luật mới

Mức hưởng BHXH 1 lần với người lao động theo Luật mới
Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động hoặc có thể hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ việc.


Trước đó, ngày 22/6/2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần đối với người lao động.

Theo Nghị quyết này, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được quyền yêu cầu được nhận BHXH 1 lần.

* Mức hưởng BHXH 1 lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

+ 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

* Mức hưởng BHXH 1 lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

+ 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, từ năm 2016, người lao động vẫn có thể hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ việc, mức hưởng từ 1,5-2 tháng lương bình quân đóng BHXH cho mỗi năm làm việc.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »