Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014: Có nhiều điểm mới

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014: Có nhiều điểm mới
(Ảnh minh họa từ internet)
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo đó Luật số 32/2013/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013). Những sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN lần này được cho là có những chuyển biến mạnh mẽ.

Về thu nhập chịu thuế đã có bổ sung từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn ...

Về thu nhập được miễn thuế cũng được bổ sung và phù hợp hơn với thực tế như thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã, thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) khó khăn và ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn ...

Đáng chú ý là thuế suất đã có sự thay đổi lớn theo chiều hướng giảm. Cụ thể, từ 01/01/2014 áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%; DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất phổ thông 20% kể từ 01/7/2013. Từ ngày 01/01/2016, mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm xuống còn 17%.

Mời các bạn tải Luật số 32/2013/QH13 tại đây

(Nguồn: http://www.mof.gov.vn)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »