Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Một số điểm mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 01/07/2017

Một số điểm mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 01/07/2017
Ngày 16/08/2017, Bảo hiểm xã hội Tp.HCM đã ban hành Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) cho các đơn vị trên địa bàn Tp.HCM.