Văn bản 24/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư 40/2021/II-BTC và Thông tư 100/2021/TT-BTC

Văn bản 24/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư 40/2021/II-BTC và Thông tư 100/2021/TT-BTC
Ngày 24/10/2022, Bộ tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC nhằm hợp nhất Thông tư 40/2021/II-BTC và Thông tư 100/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư 40/2021/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 01/06/2021 hướng dẫn về huế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

Thông tư 100/2021/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 15/11/2021 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Lưu ý: Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC không thay đổi 2 Thông tư trên.

Sau đây là nội dung Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 24/10/2022 của Bộ tài chính:

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »