Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin mới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin mới. Hiển thị tất cả bài đăng

Những điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Công văn 4409/TCT-KK về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Ngày 30/10/2019, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 4409/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 68/2019/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Sau đây là nội dung Công văn 4409/TCT-KK:

Công văn 4409/TCT-KK về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Phụ lục đính kèm Công văn 4409/TCT-KK đã nêu ra những điểm mới của Thông tư Thông tư 68/2019/TT-BTC so với Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, cụ thể:


Ketoan.biz