Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ-Trao đổi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ-Trao đổi. Hiển thị tất cả bài đăng

So sánh Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn tử

Như chúng ta đã biết, hiện nay hóa đơn điện tử được hướng dẫn sử dụng theo hai Thông tư khác nhau và cùng tồn tại song song: Thông tư 32/2011/TT-BTC (Nghị định 51/2010/CP-CP) còn hiệu lực 31/10/2020 và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

Vậy 2 Thông tư này có gì khác nhau? sau đây là một số sự khác biệt được trích dẫn từ Tạp chí tài chính, các bạn có thể tham khảo:

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?
(Theo Tapchitaichinh)
Ketoan.biz

Thủ tục, hồ sơ nộp thuế thay khi doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân

Chứng từ hợp lý khi thuê nhà của cá nhân và các bước thực hiện.
Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình (nhà, xe ...) để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường khá phổ biến và chi phí đó được cho là hợp lý khi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ mà pháp luật quy định.