Tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV tính thuế thế nào?

Tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV tính thuế thế nào?
Công ty TNHH MTV là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ nên việc phân định về chi phí, thuế khoản chi trả cho giám đốc (cũng là chủ doanh nghiệp) cũng khác biệt so với các doanh nghiệp khác.


Tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN?

Có lẻ chúng ta cần làm rõ khái niệm 'tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV', nó có phải là khoản tiền lương, tiền công theo Luật định?

Theo quy định tại Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 thì tiền lương được quy định như sau:

"1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”.

Mặt khác, quy định tại điểm a, d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN về thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
...

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.”.

Như vậy, khoản thu nhập giám đốc công ty TNHH MTV nhận được hàng tháng do chính bản thân giám đốc (chủ doanh nghiệp) chi trả cho chính mình nên không phải là khoản tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật. Do đó, khoản "tiền lương" của giám đốc công ty TNHH MTV không chịu thuế TNCN.

"Tiền lương" giám đốc công ty TNHH MTV có được tính thuế TNDN?

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC) về tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV như sau:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
...

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
...

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH MTV; thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”.

Do đó, các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc công ty TNHH MTV (trực tiếp điều hành hay không trực tiếp điều hành doanh nghiệp) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tóm lại, các khoản chi trả cho Giám đốc Công ty TNHH MTV (mà chúng ta quen gọi là tiền lương) không tính thuế TNCN nhưng không được đưa vào chi phí tính thuế, tức không được trừ khi tính thuế TNDN.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »