36 Ngân hàng phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

36 Ngân hàng phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày 08/08/2017, Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK nhằm chuẩn bị triển khai đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7", thí điểm từ ngày 16/10/2017.

"Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7" là đề án hỗ trợ doanh nghiệp nộp tiền trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hải quan mà Tổng cục hải quan đã ban hành tại Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ trước đó.

Theo đó, 36 ngân hàng thương mại sẽ thí điểm thu, nộp thuế điện tử tử từ ngày 16/10/2017, các bước của kế hoạch chuẩn bị được quy định tại Công văn 5273/TCHQ-TXNK, như sau:

- Nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử; Xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục hải quan với các ngân hàng phối hợp thu trước ngày 30/09/2017.

- Dự kiến từ ngày 01/10/2017-15/10/2017 cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa hải quan và các ngân hàng phối hợp thu, xử ký và khắc phục các vướng mắc đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu.

- Song song đó, từ ngày 03/10/2017-10/10/2017 Cơ quan hải quan sẽ tổ chức hội nghị tập huấn các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan, các hội nghị sẽ được tổ chức công khai trên cả nước.

Đề án "Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7" được kỳ vọng hạn chế việc thanh toán tiền mặt. Nhờ đó, để thông tin nộp tiền thuế được thanh khoản kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4.

Sau đây là danh sách 36 ngân hàng được Tổng cục hải quan chỉ định phối hợp thu (ban hành kèm Công văn 5273/TCHQ-TXNK):Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »