Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,3 triệu đồng từ 01/07/2017

Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,3 triệu đồng từ 01/07/2017
Ngày 24/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở năm 2017 đối với can bộ, viên chức Nhà nước.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên mức 1.300.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng 7%. Mức lương cơ sở mới được áp dụng từ ngày 01/07/2017, tức ngày Nghị định 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, sinh hoạt phí ... cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước ...

Chẳng hạn từ 01/07/2017 trở đi, lương bậc đại học là 3.042.000 đồng/tháng (lương cơ sở là 1.300.000 đồng x hệ số khởi điểm 2,34); bậc cao đẳng là 2.730.000 đồng/tháng (lương cơ sở 1.300.000 đồng x hệ số khởi điểm 2,1) ...

Được biết, trong Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 ngày 11/11/2016 của Quốc hội và Quyết định 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng chính phủ đã thống nhất mức điều chỉnh mức lương cơ sở như trên.

Nghị định 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 thay thế Nghị định 47/2016/NĐ-CP.

Xem và download Nghị định 47/2017/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »