Người đang điều trị bệnh mà thẻ BHYT hết hạn vẫn được hưởng các quyền lợi?

Người đang điều trị bệnh mà thẻ BHYT hết hạn vẫn được hưởng các quyền lợi?
Ngày 28/12/2016, bảo hiểm xã hội Việt nam đã ban hành Công văn 5276/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Theo đó, về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì người bệnh vẫn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, cụ thể:

- Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được hưởng quyền lợi BHYT cho đến khi ra viện;

- Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

Bênh cạnh đó, Công văn 5276/BHXH-CSYT yêu cầu BHXH các tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện, đại lý thu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh BHYT đang điều trị nhưng thẻ hết hạn sử dụng được in và trả thẻ BHYT ngay trong ngày.

Trường hợp không cấp kịp thẻ BHYT trong ngày, thì trên giấy hẹn trả kết quả hoặc biên lai thu tiền đóng BHYT của các cơ quan bảo hiểm phải ghi rõ số mã thẻ BHYT cũ để sử dụng thay thế thẻ BHYT khám chữa bệnh.
...

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »