Công văn 3647/BHXH-CSXH: Hướng dẫn tạm thời chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Công văn 3647/BHXH-CSXH: Hướng dẫn tạm thời chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Trong khi chờ sửa các quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ BHXH của Quyết định 636/BHXH, theo tinh thần của Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ, ngày 21/09/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 3647/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Được biết kể từ 01/07/2016, việc thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) cho người lao động sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Vệ sinh, An toàn lao động.

Theo đó, Công văn 3647/BHXH-CSXH đã điều chỉnh, bổ sung một số điều một số vấn đề về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ BHXH của Quyết định 606/BHXH kể từ 01/07/2016 có một số điểm đáng chú ý sau:

- Bỏ các hồ sơ quy định tại Khoản 3, Khoản 6 Điều 14 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

- Bỏ hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH;

...

Riêng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát hoặc thương tật, bệnh tật được giám định tổng hợp tạm thời được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn ban hành trước ngày 01/07/2016.

Toàn văn Công văn 3647/BHXH-CSXH:Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »