Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.8

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.3.8
Tổng cục thuế thông báo đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế lên phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế (iHTKK) qua mạng phiên bản 3.2.0 thay thế các phiên bản trước đó, người dùng có thể tải ứng dụng và sử dụng kể từ ngày 13/08/2016.Theo đó, ứng dụng kê khai thuế phiên bản mới lần này có hỗ trợ và bổ sung thêm một số tính năng mới như sau:

- Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 106/2016/QH13.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC.

- Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/ UBTVQH13.


Đây là đợt nâng cấp ứng dụng kê khai thuế mới nhằm đáp ứng yêu cầu của các Luật thuế đã ban hành như Luật số 106/2016/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và một số yêu cầu nghiệp vụ khác.

Download ứng dụng HTKK 3.3.8 tại đây
hoặc đường link sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
(Theo TCT)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »