Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13


Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13
Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13).

Theo đó, Nghị định 100/2016/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều về các văn bản thuế sau:


+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013- Hướng dẫn thi nhành Luật thuế giá trị gia tăng.

+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015- Hướng dẫn về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 27/07/2013- Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi.

+ Sửa đổi Khoản 3 Điều 13 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Đáng chú ý, về sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP liên quan đến việc hoàn thuế GTGT, ngoài các quy định hoàn thuế của dự án đầu tư, Nghị định 100/2016/NĐ-CP có một số quy định mới, cụ thể:


- Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng; 

- Trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; 

- Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Lưu ý: 

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao (nợ tiền thuế) theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
...
Nghị định 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016 (tức ngày ban hành), trừ Khoản 2 Điều 3 có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

Download Nghị định 100/2016/NĐ-CP tại đây.
Ketoan.ga

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »