Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về quy định thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Nghị định 80/2016/NĐ-CP quy định theo hướng "thoáng" hơn khi cho phép các Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ cung ứng dịch vụ ví điện tử- Cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1.

Kể từ ngày 01/07/2016, tức ngày Nghị định 80/2016/NĐ-CP có hiệu lực, quy định thanh toán không dùng tiền mặt, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được quy định thống nhất như sau: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Toàn văn Nghị định 80/2016/NĐ-CP:Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »