Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và các khoản phụ cấp

Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và khoản phụ cấp
Ngày 10/06/2016, Bộ nội vụ đã ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Điều 6 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành trước đó.

Theo đó, Thông tư 05/2016/TT-BNV quy định mức lương, phụ cấp được quy định như sau:

Đối tượng áp dụng:


1. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

4. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ). 
...

Cách tính mức lương, phụ cấp (các đối tượng trên):


Công thức tính mức lương:

Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và khoản phụ cấp 1


Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp được tính như sau:

Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và khoản phụ cấp 2


Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), công thức tính như sau:

Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và khoản phụ cấp 3


Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và khoản phụ cấp 4

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí, công thức tính như sau:

Thông tư 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính mức lương và khoản phụ cấp 5


Thông tư Thông tư 05/2016/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016 thay thế Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013.

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01/05/2016.

Download Thông tư 05/2016/TT-BNV tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »