Mức căn cứ đóng BHXH năm 2016 sẽ bao gồm tiền lương và phụ cấp lương

Mức căn cứ đóng BHXH năm 2016 sẽ bao gồm tiền lương và phụ cấp lương
Theo khoản 2 điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, kể từ ngày 01/01/2016, người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng căn cứ đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương.


Cũng theo khoản 2 điều 89 Luật BHXH, từ 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Vậy hiểu thế nào về phụ cấp lương, các khoản khoản bổ sung khác; khoản nào đóng BHXH, khoản nào chưa đóng BHXH từ 01/01/2016?

1. Phụ cấp lương

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

"Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh."

- Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.

- Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.

- Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao.

Như vậy ngoài 4 nhóm trợ cấp trên, doanh nghiệp cũng khá "đau đầu" để loại trừ các khoản phụ cấp còn lại làm giảm mức căn cứ đóng BHXH từ 01/01/2016.

2. Các khoản bổ sung khác

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

"Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”

Các khoản bổ sung khác không bao gồm: 

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; 
- Tiền ăn giữa ca; 
- Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Như vậy từ 01/01/2018, mức căn cứ đóng BHXH sẽ căn cứ trên mức thu nhập thực tế của người lao động, trừ các khoản tiền thưởng, tiền ăn giữa ca và một số khoản không liên quan đến công việc trong hợp đồng lao động.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »

1 comments:

Write comments
11:07 10/12/2015 delete

Sao mình thấy phụ cấp lương thì Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH có liệt kê theo từng nhóm; còn các khoản bổ sung khác thì chỉ nói ngắn gọn: là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương mà không liệt kê rõ là tên hoặc nhóm bổ sung nào? hay là phụ cấp lương mấy bác đã liệt kê hết sạch rồi (?)

Reply
avatar