Nộp thừa tiền thuế doanh nghiệp có được hoàn lại tiền?

Nộp thừa tiền thuế doanh nghiệp có được hoàn lại tiền?
Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng nếu doanh nghiệp nộp thừa tiền thuế thì ít nhất sau 06 tháng không phát sinh số thuế phải nộp, doanh nghiệp mới có thể được hoàn lại tiền thuế nộp thừa!


Theo hướng dẫn tại Khoản 2(b, c) Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, thì:

Được bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước, trừ trường hợp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân được hoàn theo quy định của pháp luật

Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo (sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn trên mà vẫn còn số tiền thuế nộp thừa) thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế.

Như vậy, doanh nghiệp có tiền thuế lớn hơn số tiền thuế phải nộp (nộp thừa) nếu sau 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà doanh nghiệp không phát sinh số thuế phải nộp thì được hoàn thuế; nếu có phát sinh thuế phải nộp, doanh nghiệp không được hoàn thuế mà phải bù trừ.

* Hồ sơ hoàn thuế nộp thừa bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và các tài liệu kèm theo (tờ khai, biên lai nộp thuế ...) nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở.

Lưu ý: 
Trường hợp khi hoàn thuế, người nộp thuế vừa có số tiền thuế được hoàn, vừa có số tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan thuế xử lý vi phạm tiền thuế truy thu, chậm nộp rồi mới tiến hành hoàn thuế (theo quy định tại điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC này).

Trường hợp được hoản thuế, Cơ quan thuế ngoài hoàn trả số tiền nộp thừa phải trả thêm cho người nộp thuế trả lãi trên phần tiền thuế nộp thừa theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »