Văn bản thuế GTGT mới nhất

Văn bản thuế GTGT mới nhất
(Ảnh minh họa, nguồn internet)

Blogketoan.tk thường xuyên cập nhật Chế độ kế toán, Luật thuế, các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ tài chính. Để tiện tra cứu văn bản về thuế giá trị gia tăng, Blogketoan.tk sẽ hệ thống lại, sắp xếp theo thứ tự mới nhất.

Mời các bạn tải Văn bản, thông tư mới nhất về thuế GTGT theo bảng kê sau:

   Số hiệu
Ngày ban hành 
                                     Tóm tắt nội dung         26/2015/TT-BTC27/02/2015
Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 
12/2015/NĐ-CP12/02/2015
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (Luật số 71/2014/QH13)
Luật số: 71/2014/QH1326/11/2014
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
151/2014/TT-BTC 10/10/2014
Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghi định quy định về thuế.
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về Thuế
3609/TCT-CS 26/08/2014
Giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC.
119/2014/TT-BTC 25/08/2014
Cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
39/2014/TT-BTC 31/03/2014
Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP & 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn hàng hóa cung ứng dịch vụ.
10/2014/TT-BTC 17/01/2014
Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.219/2013/TT-BTC 31/12/2013
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
209/2013/NĐ-CP18/12/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
31/2013/QH13 19/06/2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
13/2008/QH1203/06/2008Luật Thuế giá trị gia tăng.

Blogketoan.tk (cập nhật từ Tổng Cục thuế, chinhphu.vn )Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »