Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin-Sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin-Sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Danh sách tên các cơ quan thuế trước và sau khi sáp nhập

Danh sách, tên các cơ quan thuế sáp nhập mới nhất. Các chi cục thuế được sáp nhập năm 2019.
Theo thông tin từ Tổng cục thuế, nhằm sáp nhập các Chi cục thuế theo yêu cầu Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, cả nước đã giảm 103 Chi cục xuống còn 108 Chi cục. Dự kiến, cuối năm 2019, số Chi cục thuế sẽ được tiếp tục sáp nhập, giảm còn 420 Chi cục.

Mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

Không xuất trình được thể BHYT, mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bênh.
Ngày 10/06/2019, Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.