Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo hiểm-Tiền lương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo hiểm-Tiền lương. Hiển thị tất cả bài đăng

Lao động nữ được "bù" lương hưu từ năm 2018

Lao động nữ được "bù" lương hưu từ năm 2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động từ năm 2019

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động từ năm 2019
Ngày 17/10/2018, Bộ lao động - thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến ...