Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng dụng Excel-Kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ứng dụng Excel-Kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Cập nhật tỷ giá tự động vào bảng tính excel

Cập nhật tỷ giá tự động vào bảng tính excel
Việc trích xuất dữ liệu trực tuyến (XML) về bảng tính excel trong các phiên bản excel gần đây thực hiện khá dễ dàng, phục vụ đắc lực cho công việc của cho dân văn phòng, kế toán.