Tiền học phí cho con người lao động tính thuế thế nào?

Tiền chi trả học phí cho con người lao động được miễn thuế TNCN, được đưa vào chi phí hợp lý.
Một số doanh nghiệp có thỏa thuận với người lao động chi trả phần học phí cho con của họ dưới dạng tiền công, tiền lương khi làm việc tại doanh nghiệp.

Chế độ đãi ngộ đặc biệt này thường được các doanh nghiệp áp dụng với các chuyên gia, người nước ngoài có con cái đang theo học tại các trường tại Việt Nam; hoặc người Việt Nam làm việc tại nước ngoài có con đang theo học tại nước ngoài từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Vậy tiền chi trả học phí cho con người lao động có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? có phải khấu trừ thuế TNCN?

Được đưa vào chi phí tính thuế TNDN, nếu ...

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) thì các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN được quy định (Khoản 1) như sau:

"a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt".
...

Cũng theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, chứng từ đối với chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động (Khoản 2.6) được quy định như sau:

"b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
...".

Do vậy, để khoản chi tiền học phí cho con người lao động được đưa vào chi phí hợp lý, doanh nghiệp cần có các chứng từ sau:

- Khoản chi học phí cho con người lao động phải được ghi rõ trong hợp đồng lao động, hoặc thỏa ước lao động, hoặc quy chế tài chính của công ty.

- Có chứng từ chi trả học phí của con người lao động đang theo học (nếu giá trị tiền học phí từng lần trả từ trên 20 triệu đồng phải có chứng từ không dùng tiền mặt).

Được miễn thuế TNCN tiền học phí con người lao động

Theo Tiết g.7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với những khoản sau:

"...
g.7)  Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.".

Như vậy, tiền học phí của con người lao động được miễn thuế TNCN nếu đáp ứng các quy định về hóa đơn, chứng từ nêu trên.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »