Hóa đơn điện tử không được lập theo bảng kê hàng hóa

Hóa đơn điện tử không được lập theo bảng kê hàng hóa
Hóa đơn điển tử ngày càng được áp dụng phổ biến, nhưng việc áp dụng một số hình thức của hóa đơn giấy cho hóa đơn điện tử có thể có thể dẫn đến một số sai lầm.

Như chúng ta đã biết, hóa đơn giấy được lập theo bảng kê hàng hóa trong một số trường hợp (bảng kê là một phần của hóa đơn giấy), liệu hóa đơn tử có được phép lập theo bảng kê chi tiết hàng hóa như là hóa đơn giấy?

Để trả lời vấn đề này, có lẻ chúng ta cần tìm hiểu một số văn bản pháp luật, các quy định về hóa đơn điện tử hiện nay:

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.
...

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”.

Tại Điều Khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử, như sau:

"Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.".

Do vậy, hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng nên không có khái niệm "bảng kê điện tử" kèm theo. Mặc khác, việc lập bảng kê chi tiết hàng hóa bản giấy để xuất hóa đơn điện tử sẽ không được chấp nhận do không thỏa mãn điều kiện của hóa đơn điện tử (như trên).

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế thì hóa đơn điện tử không được lập theo bảng kê hàng hóa bản giấy, điều này thể hiện qua các Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/03/2017 của Tổng cục Thuế, Công văn số 78552/CT-TTHT và gần đây là Công văn 51358/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội:

Hóa đơn điện tử không được lập theo bảng kê hàng hóa

(Trích kết luận Công văn 51358/CT-TTHT ngày 01/07/2019 của Cục thuế Hà Nội)

Như vậy, hóa đơn đơn điện tử phải được lập với đầy đủ thông tin cần thiết (tên công ty, mã số thuế, đơn giá, sô lượng, chủng loại hàng hóa ...), không được lập hóa đơn đơn điện tử theo bảng kê chi tiết hàng hóa.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »