Từ 10/07/2018, Khu kinh tế không còn được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

Từ 10/07/2018, Khu kinh tế không còn được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân
Nghị định 82/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP và có hiệu hiệu lực từ ngày 10/07/2018 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn, gây một số khó khăn cho việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Vậy, việc tính, quyết toán thuế TNCN tại Khu kinh tế trước và sau khi Nghị định 82/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì có gì khác nhau? có còn được ưu đãi thuế?

Như chúng ta đã biết, theo Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, thì "giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.".

Công thức giảm thuế TNCN năm 2018 tại Khu kinh tế được tính như sau:

Từ 10/07/2018, Khu kinh tế không còn được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

Trong đó,

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm: xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm tính thuế theo quy định pháp luật về thuế TNCN.

Tổng thu nhập chịu thuế tại trong năm tính thuế: là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cá nhân nhận được trong khu kinh tế và ngoài khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (nếu có).

Tuy nhiên, quy định về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế thì tại Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP đã bỏ quy định ưu đãi trên của Nghị định 29/2008/NĐ-CP, tức không còn được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập làm việc tại khu kinh tế.

Nghị định 82/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/07/2018 (Điều 67) và thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP (và các Nghị định 164/2013/NĐ-CP Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2008/NĐ-CP).

Như vậy, việc tính thuế TNCN đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế cần lưu ý các vấn đề sau:
- Trước ngày 10/07/2018, cá nhân làm việc tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (theo cách tính như trên).

- Từ ngày 10/07/2018, cá nhân làm việc tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp không còn được ưu đãi thuế TNCN, kê khai nộp thuế theo quy định Luật thuế hiện hành.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »