Chi phí liên quan đến Giám đốc công ty TNHH MTV xử lý thế nào?

Chi phí liên quan đến Giám đốc công ty TNHH MTV xử lý thế nào?
Theo quy định của Luật thuế hiện hành thì Giám đốc công ty TNHH một thành viên không được trả lương hay chi phí mang tính chất tiền lương, tiền công sẽ của Giám đốc công ty TNHH MTV sẽ không được công nhận chi phí tính thuế.

Một số ý kiến cho rằng, Giám đốc công ty TNHH MTV trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp nên chi phí liên quan đến Giám đốc phải là chi phí thực tế và hợp lý ...

Ý kiến khác cho rằng chi phí liên quan Giám đốc công ty TNHH MTV không được đưa vào chi phí tính thuế, căn cứ trên một số văn bản trả lời của cơ quan thuế như Công văn 1820/CT-TTHT ngày 23/09/2015 (và Công văn 727/TCT-CS ngày 03/03/2015) của Tổng cục thuế:


Vậy, Luật thuế hiện nay quy định vấn đề này như thế nào?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
...
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.".

Như vậy, Luật thuế chỉ không chấp nhận đối với chi phí mang tính chất tiền lương, tiền công của Giám đốc công ty TNHH MTV kể cả khi có tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh; Còn đối với chi phí của doanh nghiệp thông qua Giám đốc, chúng ta cứ theo Luật để thực hiện: có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (ghi tên, mã số thuế ... công ty, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn giá trị trên 20 triệu đồng) vẫn được ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế.

Ở 2 Công văn trên, người hỏi và Cơ quan thuế trả lời chỉ đề cập đến chi phí của Giám đốc công ty TNHH MTV. Qua đó, Cơ quan thuế chỉ trả lời chi phí "tiền lương, tiền công của Giám đốc công ty TNHH MTV thuộc khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế". Điều đó không có nghĩa, chi phí của doanh nghiệp thông qua Giám đốc bị bác bỏ. Do vậy, chúng ta cần đọc kỹ Công văn để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Tóm lại, chúng ta cần phân biệt và phân loại các chi phí liên quan đến Giám đốc công ty TNHH MTV tham gia hoạt động kinh doanh: Chi phí của Giám đốc và chi phí của công ty.
- Chi phí của Giám đốc công ty TNHH MTV (liên quan đến cá nhân Giám đốc) là những khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương, tiền công (như tiền lương, phụ cấp đi lại, nhà ở ...) sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế.

- Chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà Giám đốc công ty TNHH MTV chi trả (như chi phí giao tế, tiếp khách, ...) vẫn được khấu trừ thuế, đưa vào chi phí thuế hợp lý nếu các chứng từ hợp pháp.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »