Thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ có được đưa vào chi phí?

Thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ có được đưa vào chi phí?
Một số ý kiến cho rằng phần thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ vì "lý do nào đó" nếu chưa khấu trừ thì đưa vào chi phí vẫn hợp lệ? ý kiến này có đúng, liệu cơ quan thuế có chấp nhận?

Lý do nào đó có thể là bỏ sót hóa đơn đầu vào khi kê khai thuế, thuế GTGT đầu vào nhỏ cho thẳng vào chi phí, do nhầm lẫn hay đơn giản là "quên" khấu trừ trong kỳ kế toán ... Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm vấn đề này.

Theo Khoản 8, khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/203/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế G‘TGT đầu vào khi kê khai khấu trừ bị sai sót thì được kê khai. khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt“.

Mặt khác, tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính quy định về kê khai, khấu trừ thuế:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo“.

Như vậy, không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ. Có nghĩa, cơ quan thuế sẽ loại trừ khỏi chi phí hợp lý khi thanh tra, quyết toán thuế đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nếu doanh nghiệp đưa khoản này vào chi phí.

Cần phân biệt thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ: Nếu thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ thì khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế hiện tại hoặc các kỳ tính thuế tiếp theo (nếu quên, bỏ sót); Nếu thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ không đủ điều kiện khấu trừ thì được đưa vào chi phí trong kỳ tính thuế tương ứng của doanh nghiệp.


* Điều kiên khấu trừ thuế GTGT
(Điều 1, Khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC):

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

- Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc không cho đưa vào chi phí với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ cũng có thể gây thiệt thòi hơn cho một số doanh nghiệp. Bởi theo quy định hiện hành, doanh nghiệp mua bán hàng trong nước chỉ được khấu trừ mà không được hoàn thuế, số thuế GTGT đầu vào dôi dư (do nguyên liệu mua vào 10%, thành phẩm bán ra 5%) không biết hạch toán vào đâu, gây tổn thất không nhỏ cho doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo thêm  Công văn 5475/TCT-CS ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục thuế trả lời về vấn đề này.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »