Tìm hiểu phân tích cơ bản với chỉ số tài chính P/E, P/B

Tìm hiểu phân tích cơ bản với chỉ số tài chính P/E, P/B
P/E, P/B là một chỉ số được các nhà đầu tư sử dụng rất phổ biến trong phân tích tài chính, nó có ưu điểm là dễ tính và dễ hiểu, cho chúng ta biết được giá cổ phiếu đang mắc hay rẻ.

1. Chỉ số tài chính P/E (Price/Earnings Ratio)

Công thức tính:

P/E = Giá cổ phiều / EPS

Trong đó

Giá cổ phiếu (P) là giá thị trường mà cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại; 

Thu nhập của mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận sau thuế mà công ty chia cho các cổ đông thường trong năm.

Ý nghĩa:

P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập cùa mỗi cổ phiếu. P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu, biểu hiện mức giá nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra cho một đồng thu được từ cổ phiếu đó.

Để biết P/E của một công ty là cao hay thấp, cần xem xét các yếu tố:

- Công ty phát triển nhanh hay không (nếu chỉ tăng trưởng 5-7% mà P/E vẫn cao ngất ngưởng, chứng tỏ giá cổ phiếu quá cao);

- Chỉ số của ngành ra sao (so sánh P/E của các công ty cùng ngành, nghề, cùng lĩnh vực kinh doanh; chỉ số này không có nhiều ý nghĩa nếu so sánh các công ty khác ngành).

Chỉ số P/E thường vận dụng để định giá cổ phiếu, nếu biết được P/E ngành và EPS (a) của doanh nghiệp: 

Giá cổ phiếu (a) = EPS (a) x P/E ngành

* P/E ngành thường được các công ty chứng khoán thống kê và công bố trên website của họ.

2. Chỉ số tài chính P/B (Price To Book Ratio)

Công thức tính:

P/B = Giá cổ phiếu / (Giá trị sổ sách / Số cổ phiếu đang lưu hành)

Trong đó:

Giá cổ phiếu (P) là giá thị trường mà cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại;

Giá trị sổ sách (Book value) = Tổng tài sản - Tài sản cố định vô hình - Tổng nợ

Ý nghĩa:

- P/B được dùng để so sánh giá cổ phiếu với giá trị ghi sổ của nó, giúp các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu có giá rẻ mà thị trường ít quan tâm. 

- P/B nhỏ hơn 1: Doanh nghiệp đang bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi số của nó; giá trị tài sản của công ty đã bị thổi phồng quá mức hoặc thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp. 

- Nếu P/B lớn hơn 1 thì công ty đang làm ăn khá tốt và thu nhập trên tài sản cao. Chỉ số P/B chỉ thực sự hữu ích khi xem xét các công ty tài chính, hoặc công ty có giá trị tài sản tương đối lớn.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »