Phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo có bị tính thuế TNCN?


Phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo có bị tính thuế TNCN?
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những khoản phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng vượt mức quy định sẽ bị tính thuế TNCN.

Nhà giáo gồm có các khoản phụ cấp nào?

Theo Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định chế độ thâm niên đối với nhà giáo; Điểm a, đ Khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại các trường công lập như sau:

+ Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập, học viện:

Đủ 5 năm (60 tháng) được hưởng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

+ Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập:

Gồm 06 mức: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

+ Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Gồm 02 mức 50%, 70% tính trên mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ngoài ra, giáo viên còn được trợ cấp như trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số ... theo chế độ quy định (Nghị định 61/2006/NĐ-CP, Nghị định 19/2013/NĐ-CP).

Căn cứ tính thuế TNCN:

- Điểm b11 Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản phụ cấp đặc thù ngành nghề không tính vào thuế TNCN từ tiền lương, tiền công:

"... Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế ..."

Như vậy, 

- Các khoản thu phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi của giáo viên, giảng viên nhận được theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN (kể cả giáo viên đang làm việc tại các trường tư thục).

- Các khoản thu phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi của giáo viên, giảng viên nhận được cao hơn mức quy định của cơ quan Nhà nước thì phần vượt mức đó phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

* Tham khảo Công văn 3899/TCT-TNCN ngày 29/08/2017 của Tổng cục thuế trả lời về vấn đề này.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »

1 comments:

Write comments
Nặc danh
20:52 19/7/23 delete

Vậy mà kế toán trường tôi lại tính phụ cấp thâm niên phải chịu thuế. Tôi ở Bình Chánh, TPHCM

Reply
avatar