Hàng gia công từ khu phi thuế quan có chịu thuế xuất, nhập khẩu?

Hàng gia công từ khu phi thuế quan có chịu thuế xuất, nhập khẩu?
Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành thì doanh nghiệp khi xuất hàng hóa, vật tư vào khu phi thuế quan có thể sẽ được miễn thuế.

Các căn cứ pháp lý:

* Trước ngày 01/09/2016 (tức trước thời điểm Luật số 107/2016/QH13 có hiệu lực):

- Theo Khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định:

“Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng”.

- Tại Điểm c khoản 4 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau:

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; mức thuế thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu; xuất xứ của sản phẩm xác định theo quy định về xuất xứ của Bộ Công Thương)

* Từ ngày 01/09/2019 (thời điểm Luật số 107/2016/QH13 có hiệu lực):

Theo khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về miễn thuế xuất, nhập khẩu như sau:

"8. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước".

Quy định tại khoản 1,2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

"1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam".

Tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cũng quy định:

"1. Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...".

Như vậy, hàng hóa xuất vào khu phi thuế quan (nguyên liệu, vật tư doanh nghiệp nội địa cung cấp) để gia công và sau đó nhập lại thị trường nội địa, thì:

- Trước ngày 01/09/2016: Hàng hóa, vật tư xuất vào khu phi thuế quan để gia công được miễn thuế xuất khẩu; khi nhập khẩu trở lại nội địa thì phải nộp thuế nhập khẩu phần hàng hóa tăng thêm.

- Từ ngày 01/06/2016: Hàng hóa, vật tư xuất vào khu phi thuế quan để gia công sau đó nhập lại thị trường nội địa thì toàn bộ hàng hóa đó được miễn thuế xuất khẩu, miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp hợp hàng gia công từ khu phi thuế quan nhưng dùng vật tư, nguyên liệu nhập từ nước ngoài, khi nhập vào thị trường nội địa phải chịu thuế nhập khẩu theo theo các mức thuế suất quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm Công văn 5524/TCHQ-TXNK ngày 21/08/2017 của Tổng cục hải quan trả lời về vấn đề này.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »