Những khoản thu nhập không chịu thuế, được miễn thuế thu nhập cá nhân

Những khoản thu nhập không chịu thuế, được miễn thuế thu nhập cá nhân
Không phải tất cả các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà theo quy định hiện hành, nhiều khoản thu nhập không phải chịu thuế và có thể còn được miễn, giảm.


Sau đây là một số lưu ý về thu nhập tính thuế TNCN mà Ketoan.biz mới cập nhật:

Thu nhập chịu thuế TNCN


Theo Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật số 04/2007/QH12 và Luật số: 26/2012/QH13) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm:

1- Thu nhập từ kinh doanh;
2- Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
3- Thu nhập từ đầu tư vốn;
4- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;
5- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
6- Thu nhập từ trúng thưởng;
7- Thu nhập từ bản quyền;
8- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;
9- Thu nhập từ nhận thừa kế;
10- Thu nhập từ quà tặng.

Thu nhập không chịu thuế TNCN


Theo Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 có 14 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN bao gồm:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước; Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý: 

Về nguyên tắc, ngoài 14 khoản thu nhập mà Luật quy định được miễn thuế thì những khoản thu nhập không thuộc 10 loại thu nhập chịu thuế TNCN kể trên thì được miễn thuế, như:

 - Khoản bồi thường vi pham hợp đồng cho cá nhân (hợp đồng được ký kết giữa cá nhân và công ty) do không thuộc 10 khoản thu nhập chịu thuế nên không chịu thuế TNCN.

- Lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế TNCN (trước 01/01/2015 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thì khoản này phải chịu thuế TNCN của hoạt động đầu tư vốn).

Miễn, giảm thuế TNCN


Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân được áp dụng cho 4 đối tượng, cụ thể là:

- Giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế (quy định tại Điều 5 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12);

- Miễn thuế theo các điều ước quốc tế (theo quy định tại Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12);

- Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA (Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Tài chính), dự án phi chính phủ (Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tài chính), nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam (Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính);

- Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế (Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính).

Lưu ý: Các cá nhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »