Dự án đầu tư chưa góp đủ vốn có được hoàn thuế GTGT?

Dự án đầu tư chưa góp đủ vốn có được hoàn thuế GTGT?
Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC từ 01/07/2016, hồ sơ dự án đầu tư nếu không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì không được hoàn thuế.


Căn cứ pháp lý:

Điểm 2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định khấu trừ, hoàn thuế GTGT dự án đầu tư:

"2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng".
...

Điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC

"c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/07/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế".

Vậy dự án đầu tư chưa góp đủ vốn điều lệ mà có số thuế GTGT từ 300 triệu đồng trở lên thì có được hoàn thuế?

Ở đây chúng ta cần phân biệt rõ "không góp đủ vốn" và "chưa góp đủ vốn".

Không góp đủ vốn là vốn điều lệ mà quá thời hạn góp vốn theo quy định của pháp luật (ghi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư ...) các bên vẫn chưa góp đủ vốn.

Chưa góp đủ vốn là vốn điều lệ mà các bên chưa góp đủ vốn nhưng chưa quá thời hạn quy định của pháp luật (ghi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư ...) về thời hạn góp vốn.

Như vậy

Nếu dự án đầu tư có số thuế GTGT từ 300 triệu đồng trở lên và có thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên mà các bên chưa góp đủ vốn điều lệ thì vẫn được hoàn thuế GTGT theo các quy định trên (Điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Nếu dự án đầu tư có số thuế GTGT từ 300 triệu đồng trở lên mà các bên không góp đủ vốn điều lệ thì không được hoàn thuế, chỉ được khấu trừ thuế hoặc chuyển số thuế chưa được khấu trừ sang ký sang kỳ tiếp theo.

Mời các bạn tham khảo thêm Công văn 361/TCT-CS ngày 02/02/2017 của Tổng cục thuế trả lời về vấn đề này.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »