Phí chứng thực hợp đồng tăng mạnh từ 01/01/2017

Phí chứng thực hợp đồng tăng mạnh từ 01/01/2017
Ngày 11/11/2016, Bộ tài chính đẫ ban hành Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, các mức phí về chứng thực hợp đồng, giao dịch đều tăng mạnh so với mức thu hiện hành, như:

- Mức phí chứng thực hợp đồng tăng từ 30.000 đồng/hợp đồng lên 50.000 đồng/hợp đồng, tương ứng mức tăng 66,6%; 

- Phí chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch tăng từ 20.000 đồng/hợp đồng lên 30.000 đồng/hợp đồng, tương ứng tăng 50% 

- Phí sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực từ 10.000 đồng/hợp đồng lên 25.000 đồng/hợp đồng, tức tăng tới 150%.

Riêng phí chứng thực bản sao từ bản chính và phí chứng thực chữ ký vẫn được giữ nguyên so với các mức thu hiện nay. Cụ thể, các mức thu phí chứng thực Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định từ ngày 01/01/2017 như sau:

STT
Nội dung thu
Mức thu
1
Phí chứng thực bản sao từ bản chính

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

2
Phí chứng thực chữ ký

10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản

3
Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch:


a
Chứng thực hợp đồng, giao dịch

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

b
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

c
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

Thông tư 226/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thay thế Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 và điểm 7, điểm 8 khoản 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/08/2015.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »