Nhận tiền hỗ trợ, doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn?


Nhận tiền hỗ trợ, doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn?
Trong thực tế kinh doanh, việc doanh nghiệp nhận những khoản tài trợ từ các tổ chức, đối tác là không phải hiếm, nhưng liệu có phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế khi doanh nghiệp nhận các khoản hỗ trợ này?

Về nguyên tắc, các khoản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì mới được xem là chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế..

Tuy nhiên, đối với những khoản nhận tiền hỗ trợ thì không phải tất cả phải có hóa đơn, điều này được nêu rõ tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định".

Như vậy,

- Đối với các khoản hỗ trợ có kèm điều kiện (sửa chữa, bảo hành, quảng cáo ...) để thực hiện dịch vụ cho nhà sản xuất thì bên nhận hỗ trợ phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

- Đối với các khoản nhận bằng tiền về tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được và các khoản thu tài chính khác mà không kèm theo điều kiện thì bên nhận tiền hỗ trợ không phải xuất hóa đơn, chỉ cần lập chứng từ thu theo quy định.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »