Xử lý trường hợp hàng trả lại của người mua là cá nhân không có hóa đơn


Xử lý trường hợp hàng trả lại của người mua là cá nhân không có hóa đơn
Theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì hàng trả là cá nhân không có hóa đơn thì bên bán thu hồi lại hóa đơn đã lập mà không nói rõ có xuất hóa đơn khác thay thế hay không?

Về việc hàng hóa bị trả lại do lỗi của nhà sản xuất hay lỗi của bên bán hàng (hàng hỏng, sai quy cách, kém chất lượng ...) đối với người mua là cá nhân không có hóa đơn, tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

" ... Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập."

Theo hướng dẫn trên thì hàng trả lại là người mua là cá nhân (không có hóa đơn để xuất trả hàng cho bên bán như trường hợp giữa các doanh nghiệp với nhau) thì hai bên thống nhất lập biên bản ghi rõ sự việc đồng thời bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Tuy nhiên, hướng dẫn trên lại không nói rõ là hàng bị trả lại là toàn bộ hay trả lại một phần, chưa kể việc nếu bên mua làm mất hóa đơn thì xử lý thế nào? Nếu hàng trả lại toàn bộ thì quy định trên sẽ là hợp lý, nhưng nếu hàng trả lại một phần thì phần hàng còn lại của người mua coi như không có hóa đơn (!).

Quy định không rõ ràng của văn bản thuế sẽ gây tranh cải cho những người thực hiện. Trường hợp hàng trả lại một phần của cá nhân không có hóa đơn như đã đề cập trên, hiện có hai luồng ý kiến khác nhau:

(1) Lập biên bản ghi nhận sự việc, bên mua trả lại hàng và bên bán thu hồi hóa đơn mà không xuất hóa đơn khác thay thế. Căn cứ biên bản mà hai bên điều chỉnh tiền hàng và bên bán kê khai,  điều chỉnh thuế GTGT trong kỳ báo cáo thuế kế tiếp.

(2) Thực hiện như (1) nhưng bên bán xuất hóa đơn mới thay thế (hóa đơn đã thu hồi) theo đúng số lượng, đơn giá hàng hóa thực bán (phần hàng hóa không bị trả lại). Hóa đơn "thay thế" này bên bán không cần kê khai thuế mà chỉ cần kê khai tình hình sử dụng hóa đơn là được.

Theo quan điểm của người viết bài này, trường hợp (2) sẽ hợp lý hơn bởi vừa đáp ứng yêu cầu kê khai, điều chỉnh tiền hàng, thuế phần hàng bị trả lại của bên bán ... mà bên mua cũng có hóa đơn chứng minh quyền sở hữu hợp pháp với hàng đã mua (bởi một số trường hợp hàng hóa, tài sản như tàu, xe ... pháp luật quy định phải có hóa đơn mới đăng ký sử dụng được).

Biên bản chỉ đơn thuần ghi lại sư việc, làm căn cứ để có những hướng xử ký tiếp theo; biên bản không thể thay thế hóa đơn được. Việc trả lại hàng xác định là lỗi do nhà sản xuất, do bên bán thì không lý gì người mua bị thu hồi cả hóa đơn đối với phần hàng hóa đã thực mua (không xuất hóa đơn mới thay thế có thể trái với quy định của Luật thuế là hàng bán phải xuất hóa đơn).
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »