Sự khác nhau của 3 loại hợp đồng lao động thông dụng


Sự khác nhau của 3 loại hợp đồng lao động thông dụng
Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng thể hiện sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.


Bộ Luật lao động 2012 quy định có 3 loại hợp đồng lao động với thời hạn khác nhau:  1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
  2. Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng.
  3. Hợp đồng lao động thời vụ hoặc theo công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng.


Hiểu biết những sự khác biệt của các loại hợp đồng này sẽ giúp cả người lao động lẫn người sử dụng lao động nắm rõ quyền hạn trong thời gian lao động, đặc biệt những quy định về thời gian phải thông báo khi một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.


Sự khác nhau của 3 loại hợp đồng lao động thông dụng

Khi hợp đồng có thời hạn kết thúc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong vòng 30 ngày, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động mới. Tuy nhiên, người sử dụng lao động chỉ có thể ký thêm 1 lần nữa hợp đồng có thời hạn. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì người sử dụng phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Nếu sau khi hợp đồng có thời hạn kết thúc (và người lao động vẫn tiếp tục làm việc) mà người sử dụng lao động không ký hợp đồng mới thì hợp đồng đã ký ban đầu sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Nếu sau khi hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng kết thúc (và người lao động vẫn tiếp tục làm việc) mà người sử dụng lao động không ký hợp đồng mới thì hợp đồng đã ký ban đầu sẽ trở thành hợp đồng có thời hạn với thời hạn là 24 tháng (thêm 12 tháng so với ban đầu).

Ngoài ra, hợp đồng lao động theo mùa vụ không thể được dùng để giao kết cho những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên. Những trường hợp ngoại lệ là phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Một trong những điểm khác biệt quan trọng của 3 loại hợp đồng này là quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của mỗi bên, trong từng loại hợp đồng sẽ có quy định về ngày thông báo cho bên kia khác nhau.

Đối với người lao động
Sự khác nhau của 3 loại hợp đồng lao động thông dụng

Đối với người sử dụng lao động

Sự khác nhau của 3 loại hợp đồng lao động thông dụng


Các trường hợp cụ thể mà người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động được quy định tại Điều 38 của Bộ Luật lao động 2012 và được hướng dẫn tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP.Ngoài ra 3 loại hợp đồng này cũng có một số điểm khác biệt đối với quyền tham gia các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệm... * Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 xem tại đây.

* Download mẫu hợp đồng mới nhất tại đây.

(Theo Ezlaw)
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »