Những trường hợp hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, nộp thuế GTGT

Những trường hợp hàng hóa, dịch vụ  không phải kê khai, nộp thuế GTGT
Hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là câu hỏi gây nhiều băn khoăn cho người làm kế toán bởi chính sách về thuế nhất là thuế GTGT những năm điều chỉnh, thay đổi gần như liên tục.

Theo điều 3 và điều 4 Luật thuế GTGT quy định về các trường hợp chịu thuế GTGT:

Điều 3 Luật thuế GTGT quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT...”

Điều 4 Luật thuế GTGT quy định: “Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá GTGT.”

Như vậy, những trường hợp không thuộc các quy định trên thì đương nhiên không phải kê khai, nộp thuế GTGT?.

Để tránh những những hiểu lầm trong việc kê khai, nộp thuế, Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và mới đây là Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ ngày 10/01/2016) đã quy định những trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Theo đó, những hàng hóa, dịch vụ sau thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT:

- Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác; 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam; 

- Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

- Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT.


- Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, nộp thuế GTGT: Thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cơ quan BHXH; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước (Thông tư 193/2015/TT-BTC).

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Lưu ý: Doanh nghiệp mua không phải trả thuế GTGT nên cũng không có thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ. Khi bán cho người tiêu dùng vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT nếu hàng hóa, dịch vụ đó chịu thuế GTGT theo Luật.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »