Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH


Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 31/07/2015, Bộ lao động-Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiên báo cáo tình hình sử sụng lao động cho các cơ quan chức năng.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động tại doanh nghiệp được quy định Điêu 16 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH bao gồm:

1. Người sử dụng lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2015; Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Mẫu báo cáo là mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH này.

2. Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

3. Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.


Lưu ý: Theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật.


Download mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.
Download mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.

Download Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »