Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới theo Quyết định 595/QĐ-BHXH


Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới theo Quyết định 595/QĐ-BHXH
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) mới theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Sau đây, là phần hướng dẫn ghi một số chỉ tiêu của tờ khai TK3-TS theo Quyết định 595/BHXH mới nhất áp dụng năm 2017:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Nhằm kê khai các thông tin của đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được lập trong các trường hợp:

- Đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu,

- Đơn vị di chuyển trụ sở đến tỉnh, thành phố khác,

- Có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin của đơn vị.

2. Trách nhiệm và căn cứ lập:

Trách nhiệm lập tờ khai TK3-TS thuộc về đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Căn cứ lập mẫu TK3-TS là Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập, Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của chủ, thủ trưởng đơn vị.

3. Phương pháp lập:

[01]. Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Việt (ghi theo Giấy phép đăng ký kinh doanh).

[2] Mã số đơn vị: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, nếu chưa được cấp thì để trống.

[03]. Mã số thuế của đơn vị: Ghi mã số thuế của đơn vị.

(Lưu ý: Mã đơn vị thường được lấy theo mã số thuế. Nếu DN chưa có mã số thuế thì cơ quan BHXH cấp mã số đơn vị, sau khi DN có mã số thuế thì đều chỉnh mã đơn vị theo mã số thuế).

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ghi đầy đủ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập.

[05] Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Ghi theo địa chỉ địa chỉ giao dịch thuận tiên nhất (có thể khác địa chỉ ghi trên giấy phép kinh doanh).

[06]. Loại hình đơn vị: Ghi đúng loại hình doanh nghiệp của mình (Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, Cơ quan hành chính ...).

[07]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại; [08]. Địa chỉ Email: Ghi chính xác dịa chỉ email của đơn vị (nên ghi số điện thoại, email của người trực tiếp phụ trách công việc bảo hiểm để tiện liên lạc, làm việc).

[09]. Quyết định thành lập/ Giấy phép đăng ký kinh doanh

[9.1] .Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

[9.2] . Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10] . Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): 

Nếu đơn vị chọn phương thức đóng hằng quý thì đánh dấu X với ô [10.1]; 

Nếu đơn vị chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấư X với ô [10.2].

[11] . Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật….

[12] . Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý: 

Sau khi ghi đầy đủ chỉ tiêu, thủ trưởng (giám đốc) đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về lập, lưu trữ hồ sơ.

Khi chỉ cần thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số đơn vị và chỉ tiêu [1], [2], [9], [10];

Download mẫu TK3-TS mới tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »