Hướng dẫn kê khai bảo hiểm theo mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015
>> Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
>> Hướng dẫn lập mẫu D02-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH


Hướng dẫn kê khai bảo hiểm theo mẫu TK1-TS, TK2-TS áp dụng năm 2015
Thủ tục và hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 01/12/2015 đã có nhiều thay đổi khi Cơ quan Bảo hiểm ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH.

* Mẫu TK1-TS mới được theo Quyết định 959/QĐ-BHXH đã được cập nhật mẫu mới nhất năm 2016.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu này mỗi người lao động chỉ được lập một lần, là căn cứ để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

1. Phạm vi và đối tượng áo dụng:

- Áp dụng đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm lần đầu, chưa có sổ BHXH.

- Người chỉ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHXH tự nguyện.

- Có thay đổi tham gia BHXH, BHYT (nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu ...).

2. Căn cứ và trách nhiệm lập tờ khai TK1-TS:

- Chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu.

- Hồ sơ gốc: lý lịch, Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT.

- Trách nhiệm lập thuộc người lao động (kê khai và ký tên), tuy nhiên người phụ trách bảo hiểm phải có trách nhiệm hướng dẫn để tránh sai sót, tránh mất thời gian.

3. Phương pháp lập mẫu TK1-TS:

[1]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia BHXH, BHYT.

[2]. Số định danh: đối với người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện thì ghi số sổ BHXH. Trường hợp chưa có sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; Nếu chưa có thì để trống.

[3]. Ngày tháng năm sinh: ghi ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[4]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[5]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[6]. Nơi cấp Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường họp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai).

[7]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ghi số chứng minh thư hoặc ghi số hộ chiếu.

[8]. Địa chỉ nơi cư trú: ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu (trường họp có sổ tạm trú thì ghi theo sổ tạm trú): số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[9]. Địa chỉ liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[10]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[11]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng.

[12]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báò hằng năm gửi cho cho’đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[13.] Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

[14]. Tài liệu kèm theo:

- Đối với người thay đổi thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

- Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Lưu ý:

- Khi thay đổi thông tin thì chỉ cần ghi chỉ tiêu [01], [02], [12], [13] và nội dung thay đổi.

- Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên.

- Trường họp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc.

Người tham gia kê khai ký và ghi rõ họ, tên.

Download mẫu TK1-TS mới (kèm hướng dẫn ghi) tại đây.
Ketoan.biz
Other post

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn