Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất

Thời điểm lập doa đơn điện tử và hóa đơn giấy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ trong đó đã đề cập rõ hơn về thời điểm lập hóa đơn hàn hóa, dịch vụ bao gồm cả hóa đơn điện tử lẫn hóa đơn giấy.

Từ 01/07/2020, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Ngày 02/06/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế là 11.000.000 đồng/tháng tương đương 132.000.000 đồng/năm; mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4.400.000 đồng/tháng/người tương đương 52.800.000 đồng/năm/người. Mức giảm trừ mới này được áp dụng từ ngày 01/07/2020 và cho cả kỳ tính thuế năm 2020.

Tăng mức đóng thuế lên 11 triệu đồng, mức giảm trừ gia cảnh mới là 4,4 triệu đồng.

Được biết, theo quy định cũ, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/ năm. Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/ tháng, tương đương 43.2 triệu đồng/năm.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và cho cả kỳ tính thuế năm 2020. Tuy nhiên, về mặt thủ tục thì trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định để hướng dẫn thực hiện.
Ketoan.biz