Hiển thị các bài đăng có nhãn Sổ kế toán với Excel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sổ kế toán với Excel. Hiển thị tất cả bài đăng

Theo dõi công nợ bằng Excel

>> Công việc của kế toán công nợ là gì, làm gì để quản lý công nợ hiệu quả?


Nợ khó đòi là vấn đề phức tạp và khó giải quyết mà tất cả các kế toán nói chung và kế toán công nợ nói riêng phải đối mặt hàng ngày. Việc theo dõi và thu hồi công nợ phải thu thực tế không đơn giản chút nào, cần phải có người có chuyên môn nhất định và một quy trình kiểm soát chứng từ một cách chặt chẻ.

Theo dõi công nợ bằng Excel
(Hình minh họa từ internet)
Chia sẻ với những khó khăn mà các kế toán công nợ đang ngày ngày gặp phải, xin chia sẻ files Excel khi mà công ty bạn chưa trang bị một phần mềm chuyên dụng.Mời các bạn tải files Excel theo dõi công nợ tại đây
(PW: 123)