Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn hạch toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn hạch toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Hạch toán tiền, tài sản đặt cọc theo 3 Chế độ kế toán hiện hành

Hạch toán tiền, tài sản đặt cọc theo 3 Chế độ kế toán hiện hành
Đặt cọc và tạm ứng tiền hàng có gì khác nhau? Tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán tiền đặt cọc, tài sản đặt cọc theo 3 Chế độ kế toán hiện nay như thế nào? ... là những băn khoăn của không ít kế toán.