Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) mới theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

Sau đây, Ketoan.ga xin hướng dẫn ghi một số chỉ tiêu của tờ khai TK3-TS, hy vọng đáp ứng được phần nào yêu cầu của các bạn:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Nhằm kê khai các thông tin của đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được lập trong các trường hợp:

- Đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu,

- Đơn vị di chuyển trụ sở đến tỉnh, thành phố khác,

- Có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin của đơn vị.

2. Trách nhiệm và căn cứ lập:

Trách nhiệm lập tờ khai TK3-TS thuộc về đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Căn cứ lập mẫu TK3-TS là Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập, Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của chủ, thủ trưởng đơn vị.

3. Phương pháp lập:

Số định danh: Ghi vào số định danh (do cơ quan BHXH cấp), nếu có.

[01]. Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Việt (ghi theo Giấy phép đăng ký kinh doanh).

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh: Ghi tên đơn vị bằng Tiếng Anh, nếu có.

[03]. Mã số thuế của đơn vị: Ghi mã số thuế của đơn vị.

[04]. Địa chỉ trụ sở: Ghi đầy đủ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập.

[05]. Loại hình đơn vị: Ghi đúng loại hình doanh nghiệp của mình (Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, Cơ quan hành chính ...).

[06]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại; [07]. Địa chỉ Email: Ghi chính xác dịa chỉ email của đơn vị (nên ghi số điện thoại, email của người trực tiếp phụ trách công việc bảo hiểm để tiện liên lạc, làm việc).

[08]. Số quyết định thành lập

[8.1] .Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

[8.2] . Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[9] . Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[9.1] . Họ và tên: ghi rõ họ và tên của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

[9.2] . Ngày tháng năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

[9.3] . Giới tính: ghi giới tính của người đại diện theo pháp luật của đơn vị (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[9.4] . Quốc tịch: ghi Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

[9.5] . Số CMT/hộ chiếu: ghi số Chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

[10] . Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): 

Nếu đơn vị chọn phương thức đóng hằng quý thì đánh dấu X với ô [10.1]; 

Nếu đơn vị chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấư X với ô [10.2].

[11] . Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật….

[12] . Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:
- Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị tham gia bảo hiểm chỉ cần ghi số định danh và chỉ tiêu [01], [11], [12];
- Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Download mẫu TK3-TS mới tại đây.
Ketoan.bizOther post

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn